דלג על חיפוש 1
חיפוש 1
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
צרכנות
עוגן לחיים
פייסבוק
אינסטגרם
חנות וירטואלית
עמותה cinema

מידע כללי ותנאי יסוד

מידע כללי ותנאי יסוד לקבלת מלגה

"ים של השכלה" - תכנית מלגות לרכישת השכלה

תכנית המלגות "ים של השכלה" הוקמה בשנת 2008 ביוזמת בוגר חיל הים אשר אלקובי, המתגורר בארה"ב, אשר ביקש בהקמת תכנית זאת להודות ולהוקיר על שירותם הקשה של הלוחמים ותומכי לחימה ובכך לעודד את רוח ההתנדבות והנתינה.

המטרה

לסייע ללוחמים ותומכי לחימה, משוחררי חיל הים, אשר הינם מעוטי יכולת כלכלית, להצטרף למסלול לימודים, חרף הקשיים העומדים בפניהם.

 

הדרכים למימוש המטרה

 1. פנייה לגופים ציבוריים ופרטיים לגיוס תרומות .
 2. קיום כל פעולה חוקית אשר מותרת על פי תקנון העמותה לגיוס כספים לטובת התוכנית.
 3. פרסום פרטי התוכנית באתר האינטרנט של עמותת חיל הים ואתרי לימודים נוספים הקיימים ברשת.

שיטה

 1. התוכנית תיושם במסגרת המטרות של עמותת חיל הים, הרשומה אצל רשם העמותות ומספרה 58-010-606-0 ("העמותה") בסעיף לסייע לחברי העמותה בתחומים שונים. 
 2. ועדת המלגות תשמש כמנהלת תכנית המלגות ותהייה כפופה להנהלת העמותה. ועדת המלגות תורכב מיו"ר אשר ייבחר מתוך חברי ההנהלה המכהנים באותה עת ואשר קבלו את המינוי מהנהלת העמותה ומחברי עמותה נוספים  .
 3. ועדת המלגות תרכז את הבקשות לקבלת מלגות תדון ותחליט על אישור להענקת מלגות פעם בשנה, בחודש אוקטובר עבור בקשות שהוגשו במהלך השנה . 
 4. ללוחמים ותומכי הלחימה אשר סיימו את שירותם הצבאי תהא האפשרות להעביר בקשה באמצעות "טופס בקשה לקבלת מלגה"

תנאי יסוד לקבלת המלגה

 1. המלגות ניתנות ללוחמים ותומכי לחימה, משוחררי חיל הים עד דרגת סגן ועד שנתיים מיום שחרורם משרות סדיר.

א.  "לוחם" –  איש צוות אשר שירת בסטאטוס שכזה במשך 3 שנים .

הערה: במקרים חריגים ובהתחשב בנסיבות ניתן להסתפק בשנתיים שירות כלוחם.

ב.  "תומך לחימה" – משמעו חייל אשר במסגרת הגדרת תפקידו סייע לכוחות הלחימה לביצוע תפקידם.  במידה וועדת המלגות לא תוכל לקבע האם מבקש המלגה הנו מאוכלוסיית תומכי הלחימה הנושא יובא לבירור במספן כוח אדם של זרוע הים לעניין הגדרת אותו תפקיד.

 1. הזכאות למלגות אינה מושפעת מן ההבדלים בין מוסדות או תארים שונים ומיועדות ללימודים אקדמיים לתואר ראשון (באוניברסיטה או מכללה) או לימודי תעודה בכל מוסד לימודי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה/משרד התמ"ת.
 2. המלגה תינתן לשנת לימודים אחת בלבד.
 3. תינתן אפשרות להגיש בקשה נוספת למלגה שנה לאחר מכן וזאת תהייה תלויה בסכומים העומדים לחלוקה ובאישור חריג של וועדת חלוקת המלגות.
 4. המועמד/ת עומד בפרמטרים הנהוגים בזרוע הים לקביעת חייל כחייל מצטיין (צרוף המלצות מפקדים ותעודות רלבנטיות חובה !! ).
 5. המועמד/ת ממשפחה מעוטת יכולת כלכלית, נדרשת הצגת מסמכים כגון אישורים משירות הרווחה (נתמכי סעד, משפחה חד הורית, השלמת הכנסה, חיילים בודדים וכו') , תלושי שכר וכל מסמך אשר יעיד על מצבה הכלכלית של המשפחה ו/או של מבקש המלגה. 
 6. מועמדים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה יוכלו להגיש מועמדות רק לקראת שנת הלימודים השנייה ולאחר שעברו בהצלחה לפחות 5 קורסים בשנת הלימודים הראשונה.
 7. המלגה אינה מיועדת ללימודי מכינה/ השלמת בגרויות/ לימודים בהיקף חלקי או לבעלי תואר לימודים קיים.
 8. קבלת מלגה באמצעות גוף אחר אינה פוסלת קבלת מלגה באמצעות תכנית "ים של השכלה" למעט המוגדר בסעיף 10 להלן.
 9. מלגת לימודים מעמותת חיל הים תוענק ללוחמים אשר נענו בשלילה לקבלת מלגת לימודים מתכנית הלימודים לחיילים משוחררים "ממדים ללימודים" של יחד למען החייל והגישו מסמך המעיד על כך.  
 10. מקבל המלגה מתחייב משך תקופת הלימודים לבצע פעילות תרומה לקהילה ו/או  לעמותה בהיקף של 60 שעות התנדבות בשנה. סוג ההתנדבות תקבע על ידי הועדה המאשרת בתאום עם מקבל המלגה.
 11. זכאות למלגה מותנית :

א.   לעמוד בכל התנאים לעיל, אלא אם החליטה הועדה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל על מועמד/ת אחד/ת או קבוצת מועמדים את תנאי המועמדות.

ב.  להגיש את כל המסמכים הנלווים על פי הרשימה שבטופס הבקשה

ג.   במקרים בהם תחליט הועדה שיש צורך לכך, יקוים למועמד ראיון אישי .

חלוקת מלגות

 1. אחת לשנה ולא יאוחר מחודש אוגוסט של אותה שנה תקבע ועדת המלגות את מספר המלגות וסכום כל מלגה בהתאם לסכום הכסף אשר בחשבון התוכנית (בכפוף לסעיף 4 בפרק זה).
 2. עדת המלגות תהייה רשאית מדי שנה  לשנות את מספר המלגות המחולקות ואת גובה הסכום של כל מלגה בהתאם לתרומות שנוספו  (בכפוף לסעיף 4 בפרק זה).
 3. גובה המלגה שתקבע תהייה שווה לכל מקבליה.
 4. מקרים חריגים בהם נדרש סכום גבוה מהנקבע ידונו על ידי ועדת המלגות במסגרת אישור חריגים.
 5. זכאי המלגה ימציא לוועדת המלגות את מסמכי ההרשמה למוסד הלימודים הנבחר.
 6. לא המציא המועמד את כל המסמכים הנדרשים למימוש המלגה בפרק זמן של עד 60 יום, הזכאות למלגה תתבטל. הודעה תימסר לזוכה המלגה.
 7. המלצת המראיינים את המועמדים תועבר לאישור סופי של ועדת המלגות.
 8. ועדת המלגות באמצעות משרד העמותה תעביר החלטתה לזכאי המלגה לכתובת מגוריו ו/או לכתובת האימייל הרשומה בטופס הבקשה.
 9. כספי המלגה ישולמו ישירות למוסד האקדמי. אישור יינתן לזכאי המלגה.
 10. מימוש המלגה בכפוף לכל התנאים שבתקנון, תוך 30 יום מהודעת הזכייה למועמד.
 11. במקרים חריגים, בהיעדר מסמכים מהמוסד החינוכי יינתנו 30 יום נוספים למועמד להשלים ולמלא אחר כל התנאים למימוש המלגה.
 12. זכאי המלגות ימסרו, טרם קבלת המלגה, מכתב תודה לוועדת המלגות עבור התורמים הנדיבים.
 13. מכתבי התודה ותמונות הזכאים ישמשו במידת הצורך להפקת חוברת "הצדע" לתורמים" שהינה אמצעי לתיעוד וגיוס משאבים ותרומות.
 14. מקבל מלגה יוכר באופן אוטומטי כחבר עמותה ללא תשלום לשנת הלימודים עבורה קיבל את המלגה.
 15. תעודת זכאות תוענק במסגרת אסיפה הכללית השנתית  או כל אירוע אחר אשר יוחלט עליו.

 

הדפס
עבור לתוכן העמוד