דלג על חיפוש 1
חיפוש 1
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
אינסטגרם
יוטיוב
חנות וירטואלית
פייסבוק
צרכנות
עמותה cinema

מחשבונים ברשת למיסים ועסקים

1. מחשבונים לחישוב מס הכנסה, מס רכישה, מס שבח מקרקעין ומכס על יבוא אישי

חישוב חבות שנתית במס לשכירים- חישוב מס הכנסה שנתי לשכירים לשנים 2001-2004. חישוב מפורט ביותר ומיועד לנישומים שחייבים ושאינם חייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, למעט בעלי שליטה.

חישוב חבות חודשית במס לשכירים- בדיקת החבות החודשית במס לשכירים בשנת המס 2005. מציג את החבות לביטוח בריאות, ביטוח לאומי ומס הכנסה. כמו כן, שיעור המס החל על ההכנסה, חישוב סכום ההפרשות לקופ"ג וקרן השתלמות וההכנסה נטו

מחשבון מס שבח- מחשבון לחישוב מס שבח מקרקעין בנכסים שנרכשו משנת 1994. חישוב מפורט כולל: ניכויים לפי סעיף 39 (מס רכישה, שכ"ט והוצאות אחרות)

מחשבון החזר מס לשכירים- מחשבון החזר מס לשנים 2001-2004, המחשבון מציג סדרת שאלות ורצוי להצטייד בטופס 106 ואישורים שנתיים של קופות גמל וחברות ביטוח, בכדי להגיע לתוצאה אופטימלית.

השוואת תשלומי מס לאחר הרפורמה - סימולטור להשוואת תשלומי המס לאחר הרפורמה, כולל הפרשות עובד למס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות. חישוב המס מתבצע על סמך נקודות הזיכוי ומדרגות מס הכנסה וביטוח לאומי לשכיר.

חישוב מיסים ביבוא אישי - מאגר מידע לחישוב המכס ביבוא אישי של פריטים שונים, הפריטים ממוינים לפי שם החברה ודגם המוצר. החישוב מציג את שיעור המס החל על היבוא ואת ערך המוצר.

 

 

 

2. מחשבונים פיננסיים - הלוואות

 

מחשבון חישוב תנאי משכנתא- מחשבון לחישוב כדאיות לקיחת משכנתא לפי התנאים השונים. החישוב מציג את גובה ההחזר החודשי, סך ההחזר הכספי על הלוואה וסה"כ תשלומי ריבית על ההלוואה.

תכנון חיסכון חודשי - חישוב הרווח בתום תקופת החיסכון החודשי, מתקבלת תוצאה מפורטת וכוללת גרף המציג את אחוז הרווח לעומת גובה ההשקעה, סיכום סך החיסכון בסוף התקופה. החישוב מתבצע לפי ריבית ריאלית קבועה.

חישוב ערך נוכחי - מחשבון ערך נוכחי של תזרים מזומנים, לפי התשלום התקופתי, מספר התשלומים, שיעור הריבית השנתית והערך העתידי.

חישוב ערך עתידי - מחשבון ערך עתידי של תזרים מזומנים, יש להזין את התשלום בכל תקופה, מספר התשלומים, שיעור הריבית וערך נוכחי. ניתן להזין רק 3 מהנתונים. מציג את סך הסכום שיתקבל/ישולם בסוף התקופה. מיועד להחלטה האם לקחת/לתת הלוואה בשיעור ריבית קבוע.

תשלום תקופתי - חישוב התשלום התקופתי (PMT) להלוואה נתונה, המחשבון מציג את סכום התשלום בכל תקופה לפי פרטי ההלוואה שהזנתם. לקבלת החלטה האם גובה ההלוואה מתאים לצרכים וליכולת ההחזר החודשי.

חישוב מספר תשלומים - חישוב מספר התשלומים הנדרש להחזר הלוואה (NPER), החישוב לצורך החלטה לגבי משך תקופת ההלוואה הנדרש לפי יכולת ההחזר החודשי.

 

חישוב גובה הלוואה - חישוב גובה הלוואה שיש לקחת, בהתאם ליכולת ההחזר החודשית שלכם. מאפשר לבצע השוואה בין שלושה תוכניות שונות. לפי גובה 

 

 

3. מחשבונים לחישובים כלכליים וכדאיות עסקית

 

לקנות או לשכור דירה- מחשבון השוואה - לקנות או לשכור דירה. במחשבון יש להזין את סכום ההשכרה החודשי ואת סכום הדירה לרכישה. כולל הסבר מדוע עדיפה החלופה שנתקבלה.

ליסינג או הלוואה - מחשבון השוואה - ליסינג מול הלוואה. המחשבון בודק את הכדאיות המימונית של כל עסקה ומציג בפניכם את העסקה המשתלמת ביותר.

עוסק מורשה או חברה בע"מ - בדיקת הכדאיות - עוסק מורשה או חברה בע''מ. החישוב מתייחס לכדאיות מבחינת חבות המס של העוסק. החישוב משווה בין הפערים בנטו, יש לזכור כי העלות הניהולית של חברה בע"מ היא גבוהה יותר (כמו כן, יש לוודא את שיעורי המס הרלבנטיים לשנה הנבדקת).

סיכויי הישרדות של חברה - בדיקת סיכויי ההישרדות של החברה. החישוב מבוסס על מדד ההישרדות שפותח על ידי אדוארד אלטמן. זהו אחד המדדים הנפוצים בעולם לבדיקת רמת הסיכון או ניבוי התמוטטות של חברה.

מחשבון לחישוב המעו"פ בשוק ההון- מחשב מעו''פ. המחשבון מחשב את נתוני האופציה על פי המודלים של בלק ושולץ, לפי תרחישי הבורסה. מחושבת הריבית הגלומה ושווי החוזים הסינטטיים לפי הפרמטרים של האופציות.

חישוב שיעורי הריבית האפקטיבית - חישוב ריבית אפקטיבית ונומינלית. מאפשר לקבל את הריבית לפי תקופה מוגדרת ולפי ריבית נתונה.

מחשבון לחישוב הפרשי הצמדה לאינפלציה- מחשבון אינפלציה – הצמדה למדד המחירים לצרכן. המחשבון מבוסס על מדד המחירים לצרכן, ומציג את השתנות האינפלציה בין שני תאריכים.

בדיקת החלפת משכנתא - כדאיות המרת משכנתא למשכנתא אחרת בריבית נמוכה יותר. החישוב מציג את הרווח הצפוי מהחלפת המשכנתא – הפרשי ריבית פחות עמלת פירעון.

 

 

4. מחשבונים לחישוב שכר וזכויות סוציאליות לשכירים

 

מחשבון לחישוב פיצויי הלנת שכר- חישוב השכר המגיע לעובד לאחר שהמעביד הלין את שכרו, החישוב לפי התקופות מהיום שהיה צריך לשלם ועד ליום ששולם השכר בפועל. המחשבון אינו מתייחס לעובדים שלגביהם חלים הסכמים קיבוציים.

חישוב דמי הבראה - חישוב זכות לדמי הבראה למגזר הפרטי לפי ותק ואחוז המשרה, דמי הבראה משולמים בדרך כלל בחודשים יוני או יולי לפי תעריף יומי קבוע המתעדכן אחת לשנה.

מחשבון דמי מחלה - חישוב הזכאות לדמי מחלה, בהתאם לחוק דמי מחלה. החישוב מתבצע לפי ימי היעדרות ושכר עבודה לשעה, ומתייחס לעובדים שעובדים 5 ימים בשבוע 9 שעות ביום.

מחשבון פדיון ימי חופשה- חישוב זכאות חופשה שנתית, לפי חוק חופשה שנתית. החישוב מתבצע לפי ותק, ימי העבודה במהלך השנה ושכר העבודה לשעה. החישוב מתייחס לעובדים שעובדים 5 ימים בשבוע 9 שעות ביום.

חישוב פיצויי פיטורין- חישוב סכום הפיצויים לעובד, החישוב מתאים לעובדים בהיקף משרה מלאה שעבדו ברציפות. החישוב מציג את שנות הוותק לפי התאריכים שהוזנו, את חבות המס בגין סכום הפיצויים ואת סכום הפיצויים נטו המגיעים לעובד.

חישוב פיצויי פטירה - חישוב פיצויים בעת פטירה, החישוב מתאים לעובדים בהיקף משרה מלאה וברציפות. החישוב מציג את שנות הוותק לפי התאריכים שהוזנו, את חבות המס בגין סכום הפיצויים ואת הפיצויים הפטורים ממס המגיעים למשפחת העובד.

חישוב שכר מנטו לנטו - תרגום שכר מברוטו לנטו לשכירים, בהתאם לטבלאות המס, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ותנאים סוציאליים. חישוב המס הינו על בסיס שנתי.

חישוב שכר מנטו לברוטו - תרגום שכר מנטו לברוטו לשכירים, בהתאם לטבלאות המס, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ותנאים סוציאליים. חישוב המס הינו על בסיס שנתי.

 

 

5. מחשבונים לחישוב הפקדות לקופות גמל, קרן השתלמות ותכנון פנסיוני

 

חישוב הפקדת עצמאי לקופת גמל– מחשבון לחישוב הטבות המס המרביות לעצמאי בהפקדה לקופתגמל. החישוב מתחשב בהכנסה, גיל ונקודות הזיכוי המגיעות לפי הנתונים האישיים של העצמאי. התוצאה מציגה את הניכוי והזיכוי במס האופטימלים לעצמאי.

חישוב הפקדה לבעל שליטה - הטבות המס המרביות לחבר בעל שליטה בחברת מעטים בהפקדה לקופתגמל. החישוב מציג את פירוט הזיכויים והניכויים המגיעים לבעל שליטה, תוך פירוט אופטימאלי להתפלגות הטבות המס.

הפקדה לקרן השתלמות – מחשבון לחישוב הטבות המס המרביות לעצמאיבהפקדה לקרן השתלמות. מוצגות ההטבות במס לעצמאי תוך פירוט התפלגות הטבות המס המרביות.

זכויות שכיר לזיכויי מס משכרו - מחשבון לחישוב הטבות מס נוספות לשכיר שמעבידו מפריש עבורו לביטוחסוציאלי, מוצג פירוט אופטימאלי להתפלגות הטבות המס.

תכנון פנסיה - המחשבון מאפשר חישוב הגמלה החודשית הרצויה (פנסיה) בעת פרישה מעבודה, מהי ההפקדה החודשית הנדרשת בכדי לצבור הון רצוי לגמלא החודשית.

קרנות פנסיה - חישוב גובה הפנסיה, שאירים ונכות, שתתקבל מקרנות הפנסיה. מחושב לפי הגיל, מין, מצב משפחתי, שכר ושיעור הפרשה. התוצאה מציגה את סכומי הפנסיות השונות שיתקבלו.

 

 

6. מחשבונים כלליים

 

מחשבון פחת קו ישר- מחשבון לחישוב הוצאות פחת מוכרות לפי שיטת הקו ישר. הקש את עלות הנכס ותקבל את הפחת השנתי המוכר בגינו.

חישוב דמי אבטלה - חישוב גמלת דמי האבטלה המגיעה מהמוסד לביטוח לאומי למובטלים

 

מחשבון מע"מ 

המחשבונים אינם חלק אינטגראלי מאתר זה, אלא מקושרים לשם נוחות - לאתר המציג אותם במקור.

הדפס
עבור לתוכן העמוד