דלג על חיפוש 1
חיפוש 1
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
עמותה cinema
צרכנות
חנות וירטואלית
יוטיוב
אינסטגרם
פייסבוק

טפסים במבנה WORD – למילוי ושמירה


מס' טופס

שם הטופס

מילוי טופס ממוחשב

מס הכנסה

101/130

כרטיס עובד

WORD

4436

פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או בניכויים

WORD

116 א

בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת

WORD

161

הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד

WORD

161 א

הודעת עובד עקב פרישה מעבודה

WORD

3302

בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרה למגורים ללא חיוב בהגשת דו"ח שנתי על הכנסות

WORD

2550

דרישת פרטים בדבר סגירת עסק / משלח יד

WORD

2279/ב

בקשה לרישום ייצוג מתן ייפוי כוח

WORD

2216/א

בקשה לביטול הקטנה מקדמות

WORD

5245

בקשה להכרה כמוסד ציבורי

WORD

מס ערך מוסף

18

הודעה על סגירת עסק / הצהרה

(לצורך הגשת הטופס חובת הגעה לתחנה)

WORD

22

בקשה לרישום עוסק זר יש לצרף טופס מע"מ 21

(לצורך הגשת הטופס חובת הגעה לתחנה)

WORD

24

בקשה לרישום מלכ"ר במע"מ

(לצורך הגשת הטופס חובת הגעה לתחנה)

WORD

29

בקשה לבטל קנס/ ריבית /קביעה

יש לצרף העתק מטופס מע"מ 8351 - דו"ח תקופתי מע"מ

WORD

36

בקשה להעברת מס ממשכיר הנכס לשוכר הנכס

יש לצרף חוזה שכירות

WORD

821

רישום לצורכי מס ערך מוסף

(לצורך הגשת הטופס חובת הגעה לתחנה)

WORD

822

עדכון פרטי עוסק

WORD

823

הודעה על אי פעילות זמנית

WORD

874

ריכוז חשבוניות מס

WORD

875

ריכוז רשמוני יבוא

WORD

רשם החברות

דוגמה לתקנון

WORD

הפקת נסח חברה

WORD

1

בקשה לרישום חברה

WORD

4

דוח הקצאת מניות

WORD

5

דוח שנתי של חברה פרטית

WORD

7

הודעה בדבר הגדלת הון

WORD

8

הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום

WORD

9

הודעה על שינוי מען

WORD

10

פרטי משכנתאות ושעבודים

WORD

מקרקעין

2990

חישוב מס שבח מקרקעין

WORD


הדפס
עבור לתוכן העמוד