דלג על חיפוש 1
חיפוש 1
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
חנות וירטואלית
אינסטגרם
צרכנות
עמותה cinema
פייסבוק
יוטיוב

בחירות

 

נוהל בחירות

תאריך עדכון 05.05.2013

אושר על ידי ההנהלה בתאריך 05.06.13

 

1         כללי

 

א        בהתאם לתקנון העמותה, הבחירות למוסדות מתקיימות מדי שנתיים בכפוף לתקנון העמותה.

ב        ההנהלה תימנה מספר בלתי זוגי של חברים אשר לא יעלה על 15 במספר.

ג          האסיפה הכללית תיבחר את יו"ר העמותה, חברי ההנהלה ואת חברי ועדת הביקורת על ידי הצבעה.

ד        אם יגישו מועמדות להנהלה יותר מ- 15 חברים תתקיים הצבעה חשאית.

 

2         מטרה

א        מטרת נוהל זה לפרט את תהליך הבחירות החשאיות .

 

3         אחראי ביצוע נוהל

א        מנכ"ל העמותה יהיה אחראי לביצוע נוהל זה על כל מרכיביו

 

4         הגדרות

א        ועדת בחירות – ועדה בת 3 חברים  אשר תפקידם לרכז את טפסי המועמדות ואת טפסי הבוחרים ולבצע ספירה של קולות.

ב        לצורך נוחיות נרשם נוהל זה במין שכר אך הוא מתייחס לשני המינים כשווים.

 

5         שיטה

א        ביום שנקבע כיום הקובע לקבלת טופס הצגת מועמדות מחברי העמותה ( נספח א') באם מספר החברים שהגישו מועמדות יהיה מעל 15 תופעל על ידי יו"ר העמותה ועדת בחירות.

 

ב        באחריות ועדת הבחירות לפרסם את שמות המועמדים להנהלת העמותה ולוועדת הביקורת לחברי העמותה בציון:

1)       מספר מועמד

2)       שם ושם משפחה

3)       גיל

4)       דרגה צבאית

5)       מקומות שירות

6)       עיסוק נוכחי

7)       תמונת פספורט מעודכנת

 

ג          פנקס הבוחרים (דו"ח רשימת החברים) יעמוד לרשות המתמודדים בבחירות, עד למועד האחרון לקבלת טפסי ההצבעה, ללא ציון שמות החברים ששלחו את מכתב ההצבעה.

 

ד        חברי העמותה יחזירו את טפסי המועמדות :

1)       למשרד העמותה והטפסים יאוכסנו בתיק נפרד, שמור בארון נעול עד למועד ספירת הקולות ביום האסיפה הכללית.

2)       או ביום האסיפה הכללית ישלשלו את הטפסים לתוך תיבה אטומה .

 

ה        בערב האסיפה בעת הצגת הנושאים תתכנס ועדת הבחירות לספירת הקולות.

 

ו          בתום ספירת הקולות תגיש הועדה את התוצאות ליו"ר העמותה להכרזת המועמדים שנבחרו בפני חברי העמותה.

 

ז         תוצאות הבחירות יפורסמו באתר האינטרנט של העמותה.

 

ח        טפסי הבחירות ישמרו במשרד העמותה לתקופה של 14 יום . לא הוגש ערעור ניתן יהיה להשמיד את הטפסים .

 

 ט        ערעור

1)       מועמד שהציג את מועמדותו ולא נבחר ו/או הטוען למיקום גבוה יותר בדרוג הנבחרים, יהיה רשאי לערער בכתב על תוצאות הבחירות בפני יו"ר ועדת הבחירות, תוך 14 ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות בדואר לחברי העמותה.

 

2)       החלטת יו"ר ועדת הבחירות בעניין הערעורים תינתן בתוך 14 ימים, מיום הגשת הערעור והיא תהיה סופית לכל דבר ועניין.

 

טופס הצגת מועמדות לדוגמא

 

הדפס
עבור לתוכן העמוד