דלג על חיפוש 1
חיפוש 1
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
חנות וירטואלית

מידע למפרסם

תנאים לפרסום הצעה

 

* על המפרסם לשלוח את הפרסום כפי שיוצג באתר בפורמט JPEG בלבד.

 

* גרפיקה ו/או בדיקת איות ו/או כתיבה שיווקית של ההצעה באחריות המפרסם.

 

* הפרסום חייב לכלול הטבה לחברי עמותת חיל הים של מינימום 10% מהמחיר לקהל הרחב.

 

* ההצעות לפרסום תיבדקנה לפני העלאתם לאתר. עמותת חיל הים שומרת לעצמה את הזכות לפסול פרסום שאינו ראוי ו/או פוגעני ו/או שאינו עומד בכללי המוסר והאתיקה ו/או כל סיבה אחרת שתימצא לא מתאימה לפרסום באתר העמותה.
 
* העלאת הפרסום לאתר למי שאינו חבר עמותה **, כרוכה בדמי ניהול שנתיים בגובה 600 ש"ח.
 
* לחברי עמותת חיל הים ** הפרסום ללא תשלום.
 
* בתום שנה ממועד העלאת הפרסום לראשונה ו/או מועד סיום מבצע , הפרסום יוסר באופן אוטומטי אלא אם תתקבל בקשה מהמפרסם להמשיך את הפרסום תקופה נוספת.
 
* החליטה עמותת חיל הים שלא להסיר פרסום מהאתר, בגין אותה תקופה נוספת לא יגבו דמי ניהול שנתיים.
 
** חבר עמותה - מי שבעת העלאת הפרסום לאתר העביר את דמי החבר השנתיים לאותה שנה קלנדרית
 
 
את הפרסום יש לשלוח לכתובת אימייל amutayam@amutayam.org.il 
 
 
 

 עמותת חיל הים מהווה צינור להעברת המידע בלבד ואין להציגה בכל אופן אחר.

עמותת חיל הים לא תישא בכל אחריות לטיב השירות ו/ או המוצר המוצע (כולל לעניין התנאים המסחריים לפיהן האמור מוצע) והמציע ישפה את העמותה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או טענה בקשר לכך. העמותה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, להסיר כל הצעה שלטעמה איננה מטיבה, פוגענית ו/או מפרת חוק.

 

עבור לתוכן העמוד