דלג על חיפוש 1
חיפוש 1
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
פייסבוק
חנות וירטואלית
אינסטגרם
צרכנות
יוטיוב
עמותה cinema

תנאי יסוד לקבלת מלגה

"ים של השכלה" - תכנית מלגות לרכישת השכלה למשוחררי זרוע הים

תנאי יסוד לקבלת המלגה

 1. המלגה מוענקת למשוחררי זרוע הים  עד דרגת סגן ועד שלוש שנים מיום השחרור משרות סדיר. (שירות חובה ו/או  שירות קבע).
 2. המלגה מוענקת לבעלי תעודת שחרור בכבוד (ארד, כסף וזהב)  
 3. המלגה במסגרת תכנית "ים של השכלה" מיועדת ללימודים אקדמיים לתואר ראשון  בלבד באוניברסיטה או מכללה או לימודי תעודה בכל מוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או על ידי משרד העבודה בגבולות מדינת ישראל.
 4. מועמדים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה יוכלו להגיש מועמדות רק לקראת שנת הלימודים השנייה ולאחר שעברו בהצלחה לפחות 5 קורסים בשנת הלימודים הראשונה.
 5. המלגה אינה מיועדת ללימודי מכינה ו/או השלמת בגרויות ו/או לימודים בהיקף חלקי ו/או או לבעלי תואר לימודים קיים.
 6. ועדת המלגות תהייה רשאית לשנות מדי שנה את מספר המלגות המחולקות ו/או את גובה הסכום של כל מלגה (הודעה על החלטת ועדת המלגות תפורסם בטופס הגשת הבקשה)
 7.  גובה המלגה שתקבע באותה שנה, תהייה שווה לכל מקבליה.
 8. גובה המלגה שתוענק לא תהא גבוהה משכר לימוד שנתי אוניברסיטאי.
 9. המלגה תוענק לשנת לימודים אחת במהלך התואר.
 10.  מגיש הבקשה אשר אושרה לו מלגה במסגרת הקרן לחיילים משוחררים יזכה להשלמת שכ"ל ל- 3 שנים עד לגובה שכר הלימוד האוניברסיטאי.
 11. קבלת מלגה מגוף אחר אינה פוסלת קבלת מלגה באמצעות תכנית "ים של השכלה" 
 12. הזכאות למלגה אינה מושפעת מן ההבדלים בין המוסדות ו/או התארים השונים.
 13. ועדת המלגות תשקלל את הפרמטרים לזכאות למלגה על פי סעיפים שנקבעו מראש.
 14. בגין פרמטרים מיוחדים מגישי הבקשות יקבלו נקודות זכות כלהלן:

 

פרמטר 

נקודות זכות בשקלול

מועמד לקבלת מלגה הרשום ללימודים בתחום לימודי הים

60

תעודת הצטיינות

55

תעודת שחרור בכבוד זהב (75% לוחם)

45

תעודת שחרור בכבוד כסף - ( 65% תומך לחימה)

35

תעודת שחרור ארד - (85% שירות כללי)

20

בעיות כלכליות

20-40

בעיות מיוחדות

40-60

חוות דעת חבר ועדת המלגות 

30-50

 1. כספי המלגה יועברו לזוכה עם הגשת עבודה בתחום מורשת חיל הים.  לצפייה במידע אודות אופן כתיבת העבודה  
 2. על המועמד לקבלת מלגה לעמוד בכל התנאים שצוינו במסמך זה , אלא אם החליטה ועדת המלגות על דעתה בלבד, מסיבות חריגות  שיירשמו בפרוטוקול ההחלטה, להקל על המועמד בתנאים לקבלת המלגה.
 3. על המועמד לקבלת מלגה להגיש את כל המסמכים הנלווים על פי הרשימה שבטופס הבקשה.
 4. במקרים בהם תחליט הועדה שיש צורך בכך, יקוים למועמד ראיון אישי.
 5. במידה וקיימת סיבה לאי הגשת כל המסמכים הנדרשים, יהיה על המועמד לצרף מכתב הסבר אשר ישמש  את וועדת המלגות בעת ההחלטה האם לדון בבקשה  ואם לאו.
 6. לא הוגשו כל המסמכים הנדרשים בעת מסירת הבקשה למלגה ולא צורף מכתב מנמק לסיבת אי הגשת המסמכים, לא תהייה כל פנייה של העמותה ו/או ועדת המלגות למועמד להשלמת המסמכים והבקשה תיפסל .
 7. מועמד אשר ועדת המלגות דחתה את בקשתו יוכל להגיש שנה לאחר מכן בקשה אחת נוספת בצרוף מכתב הסבר על סיבת ההגשה הנוספת וזאת באם להערכת המועמד מצבו השתנה והוא עומד בקריטריונים המזכים בקבלת מלגה.
הדפס
עבור לתוכן העמוד