דלג על חיפוש 1
חיפוש 1
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
חנות וירטואלית
פייסבוק
עמותה cinema
יוטיוב
אינסטגרם
צרכנות

תנאי יסוד לקבלת מלגה

"ים של השכלה" - תכנית מלגות לרכישת השכלה למשוחררי זרוע הים

תנאי יסוד לקבלת המלגה

 1. המלגה מוענקת למשוחררי זרוע הים  עד דרגת סגן ועד שלוש שנים מיום השחרור משרות סדיר. (שירות חובה ו/או  שירות קבע).
 2. המלגה מוענקת לבעלי תעודת שחרור בכבוד (ארד, כסף וזהב)  
 3. המלגה במסגרת תכנית "ים של השכלה" מיועדת ללימודים אקדמיים לתואר ראשון  בלבד באוניברסיטה או מכללה או לימודי תעודה בכל מוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או על ידי משרד העבודה בגבולות מדינת ישראל.
 4. מועמדים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה יוכלו להגיש מועמדות רק לקראת שנת הלימודים השנייה ולאחר שעברו בהצלחה לפחות 5 קורסים בשנת הלימודים הראשונה.
 5. המלגה אינה מיועדת ללימודי מכינה ו/או השלמת בגרויות ו/או לימודים בהיקף חלקי ו/או או לבעלי תואר לימודים קיים.
 6. ועדת המלגות תהייה רשאית לשנות מדי שנה את מספר המלגות המחולקות ו/או את גובה הסכום של כל מלגה (הודעה על החלטת ועדת המלגות תפורסם בטופס הגשת הבקשה)
 7.  גובה המלגה שתקבע באותה שנה, תהייה שווה לכל מקבליה.
 8. גובה המלגה שתוענק לא תהא גבוהה משכר לימוד שנתי אוניברסיטאי.
 9. המלגה תוענק לשנת לימודים אחת במהלך התואר.
 10.  מגיש הבקשה אשר אושרה לו מלגה במסגרת הקרן לחיילים משוחררים יזכה להשלמת שכ"ל ל- 3 שנים עד לגובה שכר הלימוד האוניברסיטאי.
 11. קבלת מלגה מגוף אחר אינה פוסלת קבלת מלגה באמצעות תכנית "ים של השכלה" 
 12. הזכאות למלגה אינה מושפעת מן ההבדלים בין המוסדות ו/או התארים השונים.
 13. ועדת המלגות תשקלל את הפרמטרים לזכאות למלגה על פי סעיפים שנקבעו מראש.
 14. בגין פרמטרים מיוחדים מגישי הבקשות יקבלו נקודות זכות כלהלן:

 

פרמטר 

נקודות זכות בשקלול

מועמד לקבלת מלגה הרשום ללימודים בתחום לימודי הים

60

תעודת הצטיינות

55

תעודת שחרור בכבוד זהב (75% לוחם)

45

תעודת שחרור בכבוד כסף - ( 65% תומך לחימה)

35

תעודת שחרור ארד - (85% שירות כללי)

20

בעיות כלכליות

20-40

בעיות מיוחדות

40-60

חוות דעת חבר ועדת המלגות 

30-50

 1. כספי המלגה יועברו לזוכה עם הגשת עבודה בתחום מורשת חיל הים על פי ההסבר שלהלן:  

                            א.        מקבל/ת המלגה מתחייב ל- 60 שעות התנדבות לקהילה אשר במסגרתן יגיש מיום קבלת הודעה על הזכייה במלגה, עבודה בנושא מורשת חיל הים של מינימום 5 עמודים כתובים. (לא כולל גרפים ותמונות)

                            ב.        העבודה תתבצע בליווי מנחה שיקבע על ידי עמותת חיל הים מבין וותיקי החיל עימו ייפגש מקבל המלגה לפחות 3 פעמים במשך 60 השעות החובה. (פגישה פרונטלית, דיגיטלית או בשיחת טלפון)

                            ג.        העבודה תימסר  עד חודשיים מיום קבלת ההודעה על הזכייה .

                 ד.     כספי המלגה יועברו לזוכה  עם קבלת עבודת המורשת, באמצעות גזברות המוסד בו מתקיימים הלימודים

 1. על המועמד לקבלת מלגה לעמוד בכל התנאים שצוינו במסמך זה , אלא אם החליטה ועדת המלגות על דעתה בלבד, מסיבות חריגות  שיירשמו בפרוטוקול ההחלטה, להקל על המועמד בתנאים לקבלת המלגה.
 2. על המועמד לקבלת מלגה להגיש את כל המסמכים הנלווים על פי הרשימה שבטופס הבקשה.
 3. במקרים בהם תחליט הועדה שיש צורך בכך, יקוים למועמד ראיון אישי.
 4. במידה וקיימת סיבה לאי הגשת כל המסמכים הנדרשים, יהיה על המועמד לצרף מכתב הסבר אשר ישמש  את וועדת המלגות בעת ההחלטה האם לדון בבקשה  ואם לאו.
 5. לא הוגשו כל המסמכים הנדרשים בעת מסירת הבקשה למלגה ולא צורף מכתב מנמק לסיבת אי הגשת המסמכים, לא תהייה כל פנייה של העמותה ו/או ועדת המלגות למועמד להשלמת המסמכים והבקשה תיפסל .
 6. מועמד אשר ועדת המלגות דחתה את בקשתו יוכל להגיש שנה לאחר מכן בקשה אחת נוספת בצרוף מכתב הסבר על סיבת ההגשה הנוספת וזאת באם להערכת המועמד מצבו השתנה והוא עומד בקריטריונים המזכים בקבלת מלגה.
הדפס
עבור לתוכן העמוד