דלג על חיפוש 1
חיפוש 1
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
חילים משוחררים
חנות וירטואלית

תנאים לפרסום והתקשרות

תנאים לפרסום ההצעה

 

עמותת חיל הים מהווה צינור להעברת המידע בלבד ואין להציגה בכל אופן אחר.

עמותת חיל הים לא תישא בכל אחריות לטיב השירות ו/ או המוצר המוצע (כולל לעניין התנאים המסחריים לפיהן האמור מוצע) והמציע ישפה את העמותה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או טענה בקשר לכך. העמותה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, להסיר כל הצעה שלטעמה איננה מטיבה, פוגענית ו/או מפרת חוק.

 

תנאים להתקשרות עם המציע

 

עמותת חיל הים מהווה צינור להעברת המידע בלבד. היא אינה בודקת את ההצעות המוצעות ו/או מבצעת השוואת מחירים בין ההצעות המוצעות לבין המחירים בשוק. אין לראות בפרסום ההצעות משום המלצה של העמותה לביצוע ההתקשרות בין החבר לבין המציע. ההתקשרות של חבר העמותה עם המציע באחריותו בלבד ועל החבר לבדוק ולהשוות את ההצעה מול הצעות דומות בשוק.

טופס פרטי ההצעה

הפרסום יוצג באתר עד לקבלת הודעה מהמפרסם להסרתו או לביצוע שינויים בו.
עבור לתוכן העמוד